در مورخ ۹۴/۰۲/۰۴ با همکاری جهاد دانشگاهی استان و مرکز زمین شناسی منطقه زاگرس-لرستان جمعی از دانشجویان دانشگاهی استان جهت بازدید از این ژئوسایت به منطقه فوق رفتند ، به نقل از روابط عمومی مرکز این تور هر هفته برای...