به گزارش بسنا، در این اطلاعیه آمده است: دانشجویان غیر رسمی روزانه (در فاصله بیش از 100 کیلومتری شهر همدان)، دکتری عمومی، کارشناسی پیوسته و دانشجویان جدیدالورود در سال 1402 برای استفاده از خوابگاه سال تحصیلی 1402-1403 که قبلاً تحصیل کرده اند. در سامانه خوابگاهی از ساعت 11:00 روز یکشنبه 23 مهر 1402 شروع می شود. انتخاب اتاق در مدت 24 ساعت و ثبت نام انفرادی از طریق سامانه خوابگاه های دانشگاه به آدرس sorkh.basu.ac.ir. دانشجویان در صورت ثبت نام

تماس با ما