لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی دولت به شورای اسلامی ارائه شد که جایی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود نداشت و همین موضوع اعتراض دسته جمعی نمایندگان شورای اسلامی را در پی داشت و از این موضوع گلایه داشتند. در جلسه آنها در جلسه شورا سخنرانی کردند و تاکید کردند که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، یکسان سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته و در این پیش نویس گنجانده شود. لایحه برنامه

بنابراین بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق بازنشستگان را یکسان کند تا باری از دوش این قشر از جامعه برداشته شود. اما این قانون تا حدودی اعمال شد. اما در برنامه ششم توسعه که برای دو سال دیگر تمدید شد، دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرد. انتظار می رفت این قانون در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود اما به نظر می رسد در این پنج سال این مهم مغفول مانده است و دولت توجه لازم

تماس با ما