تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ نورآباد و چغلوندی

0
794
نقشه زمین شناسی

تهیه نقشه زمین شناسی  ۱:۲۵۰۰۰ نورآباد و چغلوندی

به همت  استاندار و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و فرمانداران محترم شهرستانهای دلفان و خرم آباد از محل منابع استانی قرارداد تهیه نقشه زمین شناسی  ۱:۲۵۰۰۰ نورآباد و چغلوندی با مهندسین مشاور زمین دانش پارس در سال ۹۵ منعقد گردید و کار در مراحل پایانی قرار دارد و تحویل آن تا تیرماه سال جاری می باشد که به برخی از مزیت های این نقشه می توان اشاره نمود.

تعریف و مزیت‌های تهیه نقشه زمین شناسی:

نقشه زمین شناسی در بردارنده اطلاعات جامعی در باره ویژگی های مختلف زمین شامل ۱) جنس و سن سنگ ها و روابط بین آن‌ها، ۲) ساختمان زمین و ۳) قابلیت معدنی سنگ ها می‌باشند.

جنس سنگ به معنی سختی، نرمی و ترکیب شیمیایی سنگ است و مستقیماً بر اجرای عملیات عمرانی، نوع عملیات خاک برداری، کوه‌بری و… موثر است.

بودجه بندی و زمان اجرای طرح‌های عمرانی بر پایه جنس سنگ محاسبه می گردد. همچنین جنس سنگ بر کیفیت منابع آب، آلودگی‌های زیست محیطی، زمین‌شناسی مهندسی و وقوع بلایای طبیعی موثر است.

پتانسیل موادمعدنی نیز به طور مستقیم  با جنس و سن سنگ‌ها ارتباط دارد به گونه‌ای که برای اکتشاف مواد معدنی کارشناسان کمربندهای سنگی خاص با جنس و سن مشخص را دنبال می نمایند به مثال مخازن اصلی نفت ایران در پهنه زاگرس و در سنگ‌های کربناته قرار دارند لذا هیچ کارشناسی برای اکتشاف نفت به دنبال گرانیت نمی رود.

ساختمان زمین با پارامترهای  شیب و امتداد لایه ،‌گسل‌ها، چین‌ها و مناطق برشی تعریف می گردد که بر پایه آنها مناطق ایمن و پایدار و یا ناپایدار تعیین میگردد. این پارامترهای زمین‌شناسی مبنای تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و نقشه‌های پهنه‌بندی خطر بلایایی طبیعی هستند.

با توجه به ویژگیهای یادشده، نقشه‌ زمین‌شناسی از مهم ترین منابع اطلاعات پایه کشور هستند و در کلیه طرح های عمرانی- صنعتی کاربرد دارند. این نقشه‌ها با توجه به مراحل توسعه و پیشرفت هر کشور در مقیاس‌های ۱:۲۵۰،۰۰۰ ؛ ۱:۱۰۰،۰۰۰ ، ۱:۵۰،۰۰۰ و ۱:۲۵،۰۰۰ تهیه می‌شوند و هر مقیاس کاربردهای ویژه ای دارد.

به طور مثال نقشه‌ زمین‌شناسی ۱:۲۵۰،۰۰۰ ؛ ۱:۱۰۰،۰۰۰ در طرح های مسیریابی جاده‌ها و خط‌های انتقال نیرو، انرژی و آب، پیگیری کمربندهای مواد معدنی و طراحی پروژه‌های اکتشافی ملی و فراملی، مطالعات زیست‌محیطی و آبخیزداری اهمیت دارند.

برای شناسایی نقاط پرخطر و ایمن کشور، وجود نقشه‌های زمین‌شناسی کوچک مقیاس ناحیه‌ای بسیار مفید هستند. اما برای اجرای طرح‌های دقیق مکان‌یابی صنعتی و شهری، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی دقیق در مقیاس‌های ۱:۲۵،۰۰۰ و ۱:۱۰،۰۰۰ به عنوان پایه نقشه‌های پهنه بندی خطر بلایای طبیعی (زمین لرزه، سیلاب، حرکت های دامنه ای و آتشفشان‌ها) ضروری می باشد. به عبارت دیگر بدون نقشه‌های زمین‌شناسی مناسب امکان انجام درست طرح‌های عمرانی-صنعتی وجود ندارد.

نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰

طرح نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ با بهره‌گیری از تجربه پنجاه ساله سازمان در امر تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی تهیه شده‌است. در این طرح ملی تلاش گردیده تا مسائل و نقاط ضعف نقشه‌های کوچک مقیاس ناحیه‌ایی برطرف گردد. مزیت‌های زیر برای نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ قابل ذکر است:

نقشه های زمین‌شناسی تخصصی در لایه‌های مختلف:

بر پایه بررسی های انجام شده و و نیاز کشور به اطلاعات پایه در زمینه‌های مختلف، نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ ایران به گونه ۶ نقشة-لایه موضوعی با عنوان‌های زیر تهیه می‌شود:

 1. نقشه زمین‌شناسی ناحیه‌ای.
 2. نقشه زمین‌شناسی اقتصادی.
 3. نقشه زمین‌شناسی مهندسی.
 4. نقشه مخاطرات زمین‌شناختی.
 5. نقشه آب زمین‌شناسی و زیست‌محیطی.
 6. نقشه زمین‌ریخت‌شناسی مهندسی.

دقت بالا در تفکیک عوارض زمین‌شناسی و مقیاس کاربردی:

این نقشه ها با استفاده هم‌زمان از داده‌های ماهواره‌ای و عکسهای هوایی ۲۰۰۰۰/۱ تهیه خواهند شد لذا در نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ کلیه عوارض زمین‌شناسی با ابعاد دو‌میلیمتر برروی نقشه (۵۰ متر برروی زمین) برداشت و در نقشه نمایش داده خواهند شد. با توجه به مساحت روستاها، ابعاد سازه‌های شهری و صنعتی، این عوارض به‌خوبی برروی نقشه‌های ۱:۲۵۰۰۰ قابل نمایش می‌باشند.

برپایه مسائل فوق‌الذکر، نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ پایه مناسبی در برنامه‌ریزهای توسعه‌شهری و صنعتی، تهیه نقشه‌های ارزیابی مخاطرات زمین‌شناسی و غیره بوده و از نظر مهندسی قابل کاربرد هستند.

برداشت زمین‌شناسی با گروه کارشناسی تخصصی:

نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ توسط گروه کارشناسی تخصصی برداشت، پردازش، ساماندهی و ارائه خواهد شد برخی از متخصصان که تهیه این نقشه همکاری خواهند نمود عبارتند از:

کارشناس‌ارشد‌سنگ‌شناسی (رسوبی، آذرین و دگرگونی) ، کارشناس‌ارشد چینه‌شناسی، کارشناس‌ارشد دیرینه‌شناسی، کارشناس‌ارشد تکتونیک، کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی‌مهندسی (گرایشهای مختلف)، کارشناس‌ارشد سایزموتکتونیک، کارشناس‌ارشد مخاطرات زمین‌شناسی، کارشناس‌ارشدآبزمین‌شناسی‌و‌زمین‌شناسی‌زیست‌محیطی،کارشناس‌ارشدزمین‌ریخت‌شناسی‌مهندسی،کارشناس‌ارشد مطالعات آزمایشگاهی، متخصص پردازش داده‌های ماهواره‌ایی و عکسهای هوایی، متخصص سامانه اطلاعات جغرافیایی متخصص کارتوگرافی (گرایشهای مختلف)، ناظران و مشاوران علمی، کارشناسان ارشد عضو شورای ارزیابی.

قابلیت به‌هنگام سازی:

برپایه شرح‌خدمات طرح، اطلاعات نقشه‌های زمین‌شناسی ۲۵۰۰۰/۱ در قالب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سامان دهی و ارائه خواهند شد. سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی نامحدودی در ذخیره‌سازی اطلاعات، پردازش اطلاعات دارند. با تولید اطلاعات جدید و یا تغییر آنها تمام یا بخشی از اطلاعات موجود در نقشه‌ها قابل تغییر و به هنگام سازی است.

یکنواختی نقشه‌ها و هماهنگی مرزها:

قبل از تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ مدل اطلاعات رقومی (digital data model) لازم فراهم شده است لذا در این نقشه‌ها تمامی عوارض به گونه رقومی و یکسان ارائه خواهند شد و مشکل ناهماهنگی نقشه ها در مرز نقشه وجود نخواهد داشت.

تدوین و چاپ استانداردهای لازم برای تهیه نقشه‌های زمین شناسی کاربردی:

 1. استاندارد برداشتهای صحرایی، عملیات آزمایشگاهی،کارهای دفتری نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی
 2. مدل اطلاعات رقومی (digital data model) نقشه‌های زمین شناسی کاربردی
 3. شیوه ساماندهی اطلاعات در سامانهGIS و کارتوگرافی نقشه‌های زمین شناسی کاربردی

نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰کواترنری:

این دوره بر خلاف دیگر دوره‌های زمین شناسی بسیار کوتاه و بیش از یک و نیم میلیون سال از عمر آن نمی‌گذرد ولی به دلایل زیر دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر دوران هاست:

 1. پیدایش انسان در کواترنری
 2. اکثر منابع آبی ایران در آبرفت های کواترنری قرار دارد
 3. تمدن های انسانی به دلیل وجود آب در این واحدها بر روی نهشته های کواترنری قرار گرفته است
 4. حدود ۹۰درصد شهرهای ایران بر روی واحدهای کواترنری بنا شده اند
 5.  احیای توسعه سیستم قدیمی قنات در ایران
 6. گسل های کواترنری که زیر آبرفت ها قرار گرفته اند و به سختی قابل شناسایی می باشد
 7.  تغییرات آب و هوایی و شکل گیری وضع امروزی سطح کره زمین

بر این اساس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چند سال گذشته طرح تهیه نقشه های زمین شناسی کواترنری را در دستور کار خود قرار داده است

دقت نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰

در نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ بالغ بر ۶۰۰ داده اطلاعاتی وجود دارد. چنانچه این تعداد داده اطلاعاتی را بر روی نقشه های زمین شناسی با مقیاس های ۱:۲۵۰۰۰۰و ۱:۱۰۰۰۰۰ قرار دهیم، می بینیم که در مساحت معادل با نقشه زمین شناسی ۱/۲۵۰۰۰ در روی نقشه های ۱/۲۵۰۰۰۰ و ۱/۱۰۰۰۰۰ تنها به ترتیب تعداد ۹ و ۵۰ عدد داده اطلاعاتی قرار می گیرد.

بر این اساس مشخص می گردد که دقت این نقشه ها  بیشتر از نقشه های کوچک مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و  ۱:۱۰۰۰۰۰است.

ارسال پیام شما