معرفی نرم افزار ArcGIS و آموزش نصب برنام...

امروز میخواهیم با نرم افزار پرکاربرد ArcGIS و بخشهای مختلف آن آشنایی مختصری پیدا کنیم. نسخه قدیمی این نرم افزار تحت عنوان ArcView ارائه شده و در زمان خود بسیار کاربردی و انعطاف پذیر بود. اواخر سال 1999 بود که نسخه جدید این نرم افزار با محیط کاربری متفاوت قدم ...