گزارش پتانسیل دولومیت استان لرستان

0
190

مقدمه:

کانی دولومیت جز کانیهای دسته کربنات به شمار می‌رود.
دولومیت یكی از سنگهای كربناتی است كه از رسوبات عادی دریایی بشمار می‌رود.
دولومیت با خلوص بالابه یك سنگ دولومیتی با ارزش از نظر تجارتی اطلاق می شود كه مجموع كربنات ها ی آن بالاتر از ۹۷ درصد بوده ولی كانی كلسیت آن فقط ۳ تا ۴ درصد می باشد.
تقسیم بندی سنگهای کربناته بر اساس مقدار دولومیت :
سنگ آهک : سنگی است که حاوی ۰ تا ۱۰ درصد دولومیت باشد.
سنگ آهک دولومیتی : سنگی است که حاوی ۱۰ تا ۵۰ درصد دولومیت باشد.
دولومیت کلسیتی : سنگی است که حاوی ۵۰ تا ۹۰ درصد دولومیت باشد.
دولومستون Dolostone) : سنگی است که حاوی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد دولومیت باشد.

فرمول :

)۲CaMg(Co۳

سیستم :

هگزاگونال

واكنش با اسید :

واكنش با اسید :
در اسید كلریدریك گرم می‌جوشد.

رنگ :

ته رنگ صورتی گوشتی، گاهی سفید، خاكستری، سبز، قهوه‌ای یا سیاه و بی‌رنگ است.
دارای فرمول شیمیایی CaMg(Co2)۳ در سیستم هگزاگونال متبلور می‌شود ساختمان آن شبیه كلسیت است. همچنین نام نوعی سنگ رسوبی است كه بیشتر از ۵۰ درصد كانی كلسیت و دولومیت دارد بطوریكه درصد دولومیت آن از كلسیت بیشتر می‌باشد. از انواع معروف آن دولومیت زین‌اسبی (saddle) است.

خواص تشخیص:

غیرقابل گداختن است. قطعات بزرگ آن در اسید كلریدریك رقیق به‌آرامی خورده می‌شود ولی در اسید كلریدریك گرم می‌جوشد دولومیت پودر شده در اسیدكلریدریك سرد به راحتی حل می‌شود. نوع كریستالین دولومیت با داشتن سطوح خمیده و رنگ صورتی گوشتی قابل تشخیص است.

پیدایش :

كانی دولومیت در بیشتر نقاط دنیا یافت می‌شود. بخصوص به صورت لایه‌های رسوبی یا اینكه به صورت مرمر دولومیتی در سنگهای دگرگونی و از جایگزینی مقداری منیزیم به جای كلسیم در آهكهای اولیه دولومیت به صورت ثانویه ایجاد می‌شود. در رگه‌های هیدروترمال به خصوص در رگه‌های سرب و رویی كه سنگهای آهكی را قطع كرده‌اند دیده می‌شود.

برای مشاهده نسخه کامل گزارش آن را دانلود کنید

دانلود نسخه کامل

ارسال پیام شما