وقوع زمین لرزه در منطقه پهله ایلام

0
12
زمین لرزه ایلام

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی مرکز منطقه ای زاگرس لرستان به نقل از پژوهشکده زلزله دانشگاه تهران دیروز ساعت۱۱ و ۳۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه،زمین‌لرزه ای با بزرگی۴/۹ ریشتر در منطقه پهله استان ایلام با عمق کانونی ۸ کیلومتر رخ داد.

 

منطقهعمق
(کیلومتر)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
بزرگیزمان وقوع به
وقت محلی
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۹۵۹۳۲.۷۶۲۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۴۰:۵۱.۷
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۷۶۳۲.۶۹۶۴.۳۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۹:۰۰.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۵۶۳۲.۶۳۳۳.۹۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۰:۰۰.۷
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۹۳۳۲.۶۸۶۳.۹۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۰۴:۴۶.۶
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۴۰۳۲.۷۷۴۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۰۱:۵۹.۲
حسینیه، خوزستان۱۰.۰۴۷.۹۷۵۳۲.۶۳۹۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۵۷:۵۹.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۱۰۳۲.۷۵۴۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۹:۲۱.۲
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۶۳۳۲.۷۳۵۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۷:۵۵.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۸۲۲۳۲.۸۰۹۳.۵۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۲:۱۱.۸
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۷۵۳۲.۶۲۸۳.۵۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۲:۰۸.۹
مورموری، ایلام۱۱.۲۴۷.۷۰۰۳۲.۶۲۲۴.۴۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۰۲:۲۸.۵
مورموری، ایلام۱۲.۰۴۷.۷۹۰۳۲.۷۳۸۶.۰۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۵۵:۵۲.۵
مورموری، ایلام۹.۰۴۷.۶۴۱۳۲.۷۸۴۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۴:۵۶.۶
آبدانان، ایلام۷.۷۴۷.۵۴۳۳۲.۸۵۵۳.۹۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۱:۱۲.۹
مورموری، ایلام۵.۰۴۷.۷۷۴۳۲.۷۱۵۳.۱۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۹:۴۱.۵
مورموری، ایلام۵.۰۴۷.۷۴۰۳۲.۶۷۲۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۷:۲۲.۷
مورموری، ایلام۱۶.۵۴۷.۶۸۷۳۲.۸۰۹۳.۳۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۱:۲۴.۹
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۸۲۳۲.۷۴۳۳.۳۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۴:۵۸.۳
مورموری، ایلام۱۷.۲۴۷.۷۳۳۳۲.۶۰۸۳.۵۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۲:۳۱.۳
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۲۸۳۲.۷۹۱۴.۱۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۱۵:۳۵.۳
مورموری، ایلام۷.۵۴۷.۷۲۰۳۲.۶۸۹۴.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۰۹:۳۰.۶
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۴۷۸۳۲.۶۸۱۳.۴۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۹:۴۸.۰
موسیان، ایلام۱۰.۰۴۷.۴۳۲۳۲.۶۴۶۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۸:۵۱.۷
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۰۲۳۲.۷۲۲۵.۰۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۰:۴۰.۸
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۲۵۳۲.۶۴۸۳.۷۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۹:۰۱.۰
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۶۴۲۳۲.۶۸۸۳.۷۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۶:۲۵.۱
مورموری، ایلام۸.۸۴۷.۷۴۵۳۲.۶۶۹۴.۱۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۳.۶
مورموری، ایلام۸.۸۴۷.۵۸۹۳۲.۷۷۳۴.۱۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۱۵:۲۸.۶
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۱۹۳۲.۷۶۰۳.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۷:۱۸.۸
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۳۸۳۲.۶۴۷۳.۷۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۰:۵۷.۲
مورموری، ایلام۱۴.۷۴۷.۵۲۸۳۲.۷۶۵۳.۷۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۵۳:۵۲.۸
مورموری، ایلام۱۳.۲۴۷.۶۷۲۳۲.۶۵۶۴.۰۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۸:۳۱.۵
مورموری، ایلام۱۵.۴۴۷.۶۴۸۳۲.۶۶۱۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۷:۰۹.۷
مورموری، ایلام۱۳.۲۴۷.۵۷۵۳۲.۷۱۴۴.۳۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۱:۳۱.۴
موسیان، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۱۵۳۲.۶۱۶۴.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۳۱:۳۴.۱
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۱۴۳۲.۶۵۸۴.۸۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۲۳:۱۰.۷
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۳۸۳۲.۷۱۱۶.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۰۲:۰۴.۱
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۱۳۳۲.۷۰۴۲.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۶:۱۴:۲۲.۲
زرنه، ایلام۱۰.۸۴۶.۰۰۴۳۳.۹۰۱۲.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۳:۴۵:۳۹.۸
سومار، کرمانشاه۱۴.۸۴۵.۸۵۵۳۳.۷۳۳۲.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۳:۱۹:۴۶.۷
زرنه، ایلام۱۸.۰۴۶.۰۵۹۳۳.۸۳۷۲.۰۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۱:۲۷:۱۴.۲
زرنه، ایلام۱۰.۰۴۶.۰۶۸۳۳.۸۳۲۲.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۱:۱۷:۱۴.۶
زرنه، ایلام۱۲.۰۴۶.۰۵۷۳۳.۸۵۳۲.۵۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۰:۳۷:۵۴.۸
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۵۸۳۲.۶۶۱۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۲۲:۱۳:۱۳.۲
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۳۲۳۲.۷۴۰۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۲۰:۰۵:۱۳.۱
مورموری، ایلام۹.۴۴۷.۶۸۹۳۲.۷۲۹۴.۹۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۱۹:۱۷:۲۰.۴
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۰۴۳۲.۷۸۹۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۱۶:۴۲:۴۵.۳
مورموری، ایلام۱۸.۰۴۷.۶۲۵۳۲.۷۴۳۲.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۱۶:۲۵:۵۹.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۰۶۳۲.۷۳۷۴.۶۱۳۹۳-۰۵-۲۶ ۱۵:۵۴:۱۶.۷

ارسال پیام شما