سرپرست اداره کل زمین شناسی لرستان معرفی شد

0
58

 

از سوی محمد تقی کره ای معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور آقای احدالله فاضلی اولادی را به عنوان سرپرست اداره کل زمین شناسی استان لرستان منصوب گردید

ارسال پیام شما