دومین سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به زایش ذخایر هیدروکربوری ومعدنی ۲۳تا ۲۷ آذر ماه۱۳۹۳بندرعباس،استان هرمزگان ،ایران

0
0
دومین سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به زایش ذخایر هیدروکربوری ومعدنی ۲۳تا ۲۷ آذر ماه۱۳۹۳بندرعباس،استان هرمزگان ،ایران

بیست و سه سال پیش به ابتکار و پشتیبانی وزارت معادن و فلزات و دانشگاه تهران سمپوزیومی بین ­المللی با عنوان “دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران“، در استان هرمزگان بر پا شد که مورد استقبال گسترده ­ای قرار گرفت، چراکه دیاپیرهای نمکی در تکتوژن زاگرس شهرت جهانی داشت و بسیاری، سازو کار و چگونگی پیدایش این گنبدها را پژوهیده بودند.
بنا شد لااقل هر چهار سال یکبار چنین همایشی برپا گردد که سیر حوادث در این مرز و بوم، چنین قراری را تا به امروز به تأخیر انداخته است. در این برهه طولانی، درک جهانی از دیاپیریسم بسی پیشرفته و چگونگی تکوین این پدیده بسیار روشن­تر شده است.
از همه مهم­تر ارتباط تنگاتنگ نمک با زایش و جایگیری هیدروکربن­ها در سازندهای نمکی آشکار شده است تا آنجاکه بنا به مثل “هر جا دودی است آتشی باید”. هر جا انبوهی از نمک باشد می­توان در پی هیدروکربور بود. از طرف دیگر پیدایی سازندهای نمکی معمولاً مترادف با برهه­ های انبساط پوسته و مألاً ایجاد کافت در آن است که خود دمش ماگما و مواد معدنی همراه آن را باعث می­شود. حال بجاست که “دومین سمپوزیوم دیاپیریسم” در همان جنوب ایران، در کرانه خلیج فارس بر پا گردد تا با تقاطع افکار و تلفیق و تطبیق یافته­ ها، دانش ما از این پدیده شگرف جهانی فزون­تر گردد.

LEAVE A REPLY

− 1 = 5