ثبت ژئوپارک ملی لرستان در سال۹۴

0
19
ژئوسایت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان از بین ژئوسایت های درحال مطالعه توسط شرکت مهندسین مشاور۳ژئوسایت بعنوان گزینه های اصلی جهت ثبت ژئوپارکملی انتخاب شده اند.لازم به ذکر است در حال حاضر در کشور فقط۱ژئوپارک(قشم)ثبت ملی شدهاست.ژئوپارک های لرستان بر اساس مطالعات و معیارهای فنی برگزیده شده اند و در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مطابق استانداردهای بین المللی و جهانی عمل خواهدشد.

ارسال پیام شما