تصمیم گیری در خصوص جا به جایی معادن رودخانه ای

0
26
معادن رودخانه ای

با حضور مدیرعامل محترم شرکت آب  منطقه ای جناب آقای سیفی , ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان جناب آقای صفی خانی , معاون محترم شرکت آب منطقه ای جناب آقای مختاری در محل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان برگزار شد.

دراین جلسه ضمن بحث وبررسی ابعاد این طرح مطالعات جابجایی و نیز پروسه اجرایی این طرح مهم به اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان محول شد  , تا طی یک برنامه ی زمان بندی ۲ساله واحدهای رودخانه ای به محل مجتمع صنایع سنگین معدنی غیر فلزی منتقل شود در این جلسه آقای حیدری نژاد با ابراز خرسندی از اجرای این طرح آن را به لحاظ مطالعات زیست محیطی و طبیعی ضروری بر شمرد.
در ادامه آقایان صفی خانی وسیفی اعلام آمادگی برای اجرای این طرح اجرای آن را یک ضرورت انکار ناپذیر برای استان دانستند.

ارسال پیام شما