برگزاری تور زمین گردشگری

0
114

برگزاری تور زمین گردشگری به همت مرکز منطقه ای زمین شناسی وآژانس خرم افلاک , به لطف ویاری خدا وبا تلاش و پیگیری مدیران وکارشناسان مرکز زمین شناسی منطقه ای لرستان،مرکزی وایلام پس از به ثبت رساندن استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور هم اینک این مرکز شروع به شناسایی وثبت ژئوپارک و ژئوسایت در محدوده استان و همچنین فرهنگ سازی در خصوص زمین گردشگری در سطح استان را به صورت مستند سازی آغاز کرده ودر این راستا با همکاری آژانس های گردشگری این اقدام موثر را شروع کرده وهر هفته پس از بازدید وبرگزاری تور  یکی از مناطق مناسب زمین گردشگری در این سایت به تصویر کشیده خواهد شد.

منطقه باغلا

کیلومتر ۴۰ جنوب شهرستان خرم آباد (منطقه تنگ تیر)نرسیده به معمولان ساختار زمین شناسی :سازند آسماری ،شهبازان

سن :الیگومیوسن  ,

ارسال پیام شما