برگزاری تور زمین گردشگری منطقه زرگه …

0
41
ژئوسایت

برگزاری تور زمین گردشگری منطقه زرگه به همت مرکز منطقه ای زمین شناسی وآژانس خرم افلاک , منطقه زرگه در ۴۵ کیلومتری جنوب خرم آباد واقع است.

چینه شناسی منطقه :

سازند امیران به سن پالئوسن :

شامل سیلت سنگ و ماسه سنگ سبز زیتونی تا قهوه ای و مقداری سنگ آهک و کنگلومرا با ساختار فلیش است .

سازند گورپی به سن (لایه زیرین کامپانین و بالایی پالئوسن):

این سازند شامل مارن،شیل های خاکستری مایل به آبی با میان لایه هایی از سنگ آهک رسی که همیشه سیمای آن فرسوده است.

ارسال پیام شما