برگزاری تور زمین گردشگری منطقه آمیران کوشکی به همت مرکز منطقه ای زمین شناسی وآژانس خرم افلاک

0
64

منطقه آمیران کوشکی:

ازتوابع معمولان پلدختر بوده و براساس سرشماری سال۸۵ جمعیتی در حدود ۱۰۵ نفر(۲۴ خانوار) دارد.

چینه شناسی منطقه:

سازند امیران که قبلاً فلیش(Flysch) خوانده می شد دارای ماسه سنگ هایی به رنگ سبز زیتونی تیره تا قهوه ای و مقداری آهک و کنگلومرا(با قلوه سنگ های چرتی و ماسه سنگی) به رنگ سبز مایل به خاکستری می باشد.سن این سازند با توجه به فسیل های یافت شده پالئوسن می باشد.

برش الگوی این سازند و همچنین سازند کشکان در همین منطقه می باشد.

کارشناس: علی سپه وند

ارسال پیام شما