بازدید پرفسور ژوزه بریلها ریس ژئوپارک کشور پرتغال و آقای دکتر کاظمی عضو گروه ژئوتوریسم سازمان زمین شناسی کشور از تالاب های پلدختر

0
50
تالاب های پلدختر

پرفسور ژوزه بریلها ریس ژئوپارک کشور پرتغال و آقای دکتر کاظمی عضو گروه ژئوتوریسم سازمان زمین شناسی کشور و دیگر همراهان در بازدیدی که از مناطق زیبا و اکوتوریسمی پل گاومیشان و تالابهای یازده گانه شهرستان پلدختر این شهرستان داشتند. ضمن بررسی وعلل بزرگترین زمین لغزش جهان که درکبیرکوه بوجود آمده ، تالابهای پلدختر را بعنوان کاندیدای ژئوپارک استان معرفی نمودند که در آینده باجمع آوری اطلاعات ثبت جهانی خواهند شد. در این بازدید توسط ریاست محیط زیست پلدختر تندیس زیست محیطی بعنوان یادبود تقدیم پرفسورگردید.

ارسال پیام شما