اعلان جذب سرمایه گذار در زمینه ژئوتوریسم توسط….

0
27

اعلان جذب سرمایه گذار در زمینه ژئوتوریسم توسط مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز منطقه ای لرستان، مرکزی و ایلام , به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی مرکز منطقه ای لرستان،مرکزی وایلام مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز منطقه ای لرستان، مرکزی و ایلام مهندس ظهیر حیدری نژاداظهار کرد : بسترها و زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در استان به ویژه در بخش ژئوتوریسم بایستی فراهم شود، چراکه ظرفیت خوبی در زمینه زمین گردشگری در استان وجود دارد وی افزود اکنون استان لرستان با عنوان پایتخت ژئوتوریسم در ایران شناخته شده است.

کسب این عنوان برای لرستان می تواند در افزایش میل به سرمایه گذاری در استان و معرفی قابلیت‌های لرستان موثر باشدایشان با بیان اینکه توجه به بحث ژئوتوریسم میل به سرمایه گذاری در استان را افزایش خواهد داد، عنوان کرد: علاوه بر اینکه صنعت زمین گردشگری خود یک صنعت درآمدزا محسوب می شود، رونق این بخش می تواند در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به استان موثر باشددر بحث جذب سرمایه‌گذار باید تسهیلات ویژه‌ای فراهم شود تا فرآیند کارها برای حضور سرمایه‌گذاران در زمینه گردشگری تسهیل شود.حیدری نژاد بیان داشت: فعالیت‌های این حوزه باید معطوف به کسب درآمد، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دراین حوزه شود.

ارسال پیام شما